Tips hout stoken

Tips om met hout te stoken

• Droog hout: Stook alleen met droog hout en steek het vuur altijd met kleine stukken hout aan. Deze ontbranden sneller dan de grotere blokken, zodat de temperatuur die noodzakelijk is voor een volledige verbranding sneller bereikt wordt. Wanneer u te vochtig hout verbrandt, gaat de waterdamp condenseren. Dit kan uw kachel beschadigen, en u verliest zo aan vermogen.

• Geschikte houtsoorten: Beukenblokken zorgen in een kachel voor het mooiste vuur. Wanneer u eik, spar, berk of lork gebruikt, verdient het aanbeveling om beukenhout bij te voegen. Harsrijk naaldhout zoals spar, pijn en den geeft vonken af. Er ontstaat fijn vliegas dat bij het openen van de deur van de verbrandingsruimte kan opwaaien.

• Geen schadelijke stoffen! Bij de verbranding van verboden stoffen ontstaat een onaangename geur en treden gezondheids- en milieubelastende emissies op. Steek dit dus nooit in uw kachel:

- vochtig hout (restvocht van meer dan 20%) 
- gelakt, gelamineerd of geïmpregneerd hout
- met houtbeschermingsmiddelen behandeld hout
- huisafval
- papierbriketten
- brandbare vloeistoffen, brandpasta's en gels